Beslut: Svårare för nyhetsbyråer att sprida känsliga uppgifter

Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att begränsa hur allmänna handlingar får lämnas ut till nyhetsbyråer. Beslutet innebär att personuppgifter inte får läggas upp i byråernas databaser eller register.
– Det skriver in sig i en ny tradition hos Sveriges domstolar, säger Oisín Cantwell.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar