Tiktok växer som nyhetskälla bland unga

Fortsatt rekordhög mediekonsumtion, det visar 2023 års Mediebarometer. Men medan dagspressen tappar prenumeranter växer Tiktok som nyhetskanal bland unga.
– Det är en av deras viktigaste nyhetskanaler i dag, säger Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar