Svensk hemslöjd får utmärkelse av Unesco: ”Del av vårt kulturarv”

Hemslöjden – eller Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – får en särskild utmärkelse av FN-organet Unesco. Utmärkelsen innebär att förbundet får status som expertorganisation inom området immateriellt kulturarv. Det blir tredje gången en svensk organisation får utmärkelsen och för hemslöjden i Sverige innebär det ett viktigt erkännande.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar