Det går inte riktigt som man vill ibland…

Vi har nu idag fått nya besked om förseningar på containers…Som vi alla märkt har de senaste månaderna varit turbulenta på grund av platsbrist och brist på containers för importen från Fjärran Östern. De senaste veckorna har dessutom präglats av congestion i flera hamnar och dåligt väder med förseningar som följd. Också hamnarna i Europa … Läs mer