Läsebok för folkskolan – så formade den Sveriges identitet

Folkskolans Läsebok (utgiven 1868) skulle bidra till att forma en svensk nationell identitet. Historikern Henrik Edgren har skrivit en bok om hur statens lärobok ”Läsebok för folkskolan” fick både genomslag och inflytande på ”svenskheten”. Inte helt olikt samtida debatter om kulturkanon och läslistor väckte den också kritik.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar