Det ideella projektet Berättarministeriet får hård kritik av 36 tidigare anställda. I ett gemensamt upprop larmar de om en rädsla för repressalier, hög personalomsättning och avsaknad av kollektivavtal.
– Det gör mig ledsen att läsa det här och det är läge för självrannsakan på alla sätt, säger Dilsa Demirbag-Sten, generaldirektör för Berättarministeriet. 

Läs hela nyheten här