Experten: ”Brandrisken ökar under renovering”

Branden i Börshuset i Köpenhamn startade mitt under pågående renovering. Det gjorde även branden i Notre Dame 2019. Enligt Ulrika Haraldsson, utredare på Riksantikvarieämbetet, ökar risken för bränder när en byggnad renoveras. Frågan väcks nu om hur historiska byggnader ska skyddas.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar