Efter överklagandet – Krimguldet lämnas till Ukraina

En samling guldföremål som anses ovärderliga kommer inte lämnas tillbaka till Krim – det fastslår en appellationsdomstol i Nederländerna. Guldskatten lånades ut från Krim 2014, men efter Rysslands annekterande av halvön samma år har frågan varit var föremålen egentligen hör hemma.

Läs hela nyheten här