Dagens viktigaste besked för public service: Uppdraget är inte multimedialt

Public service-beredningen gav tre tydliga besked. Ett som innebär ingen förändring alls. Ett som innebär en viss förändring. Och ett som möjligen kan innebära en mycket stor förändring.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar