User-Centered Design: Vad är det och hur gör man?

User-centered design has led to many breakthroughs in the world of design. It has boosted the international standards of products and interfaces, expanded creative opportunities in design, and assisted the evolution of technology in recent times.  Användarcentrerad design hjälper både konsumenter och företag att utforma produkter genom att skapa lösningar som passar båda. Genom att …