Broschyrer & Foldrar - Ett urval

 

folderdesign ester moseson

Broschrer & Foldrar


En broschyr är en trycksak bestående av åtta eller fler sidor, som binds tillsammans genom ryggklammer eller limbindning. Broschyrer kan till sitt innehåll utgöras av reklam, produktinformation eller liknande. Ordet broschyr används i vardagsspråket ofta för att beskriva reklam i pappersform, som är mer påkostad än ett flygblad.

Inom den grafiska branschen skiljer man mellan produkttyperna broschyr och folder (efter engelskans "fold" = vika). Den senare består av ett tryckark, som tryckts på båda sidor och vikts till fyra, sex eller åtta sidor (ibland mer).b

design lunby
broschyr & foldrar